2nd International Conference in Accounting, Auditing and Financial Reporting

Secure, Scalable, Synchronizable, and Social Business oriented Rich Internet Applications to reduce costs and add value to clients The paper presentation consisted on guiding the business in…

Read More

Extending the Flex 3.6 TextArea te get the coordinates of current cursor position

While working on our embedded commenting system I thought about adding the ability to mention users in your comments just like Facebook or Twitter allow you to…

Read More

Object Oriented PHP

OOP është dizenjimii i softwareve ku implementimi i të dhënave abstrakte është i strukturuar. Shumë programues pasi janë mësuar me mënyrën proçeduriale të të programuarit kane veshtiresi…

Read More

Tutorial i shpejte per MySql

C’eshte databaza, sistemet RDBMS. Databaza eshte nje sistem i organizuar i te dhenave dixhitale. Te dhenat zakonisht organizohen ne modele te ndryshme gjithmone sipas nevojave, ne menyre…

Read More

MySql Indexing

Ju ka ndodhur ndonjëherë të vini re një vonesë në kryerjen e veprimeve gjatë përdorimit të aplikimit tuaj me bazë të dhënash MySQL? Me siguri keni menduar…

Read More

JQuery Grid Plugin

Some time ago I was working on a web application with jQuery on the client side and PHP/MySql on the back end. The application had to display…

Read More

Siguria ne Sistemet Kompjuterike

Viti 2011 ishte nje vit mjaft aktiv per piratet e kompjuterave. Ky aktivitet ishte mjaft intensiv edhe ne Shqiperi. Sulme dhe kundersulme po aq te fuqishme mbi…

Read More

Resume Failed Download with wget utility

Today I was downloading a nice movie but Mozilla unexpectedly crashed and my download failed at 80%. I wanted to go home early and could not wait…

Read More

Instalimi dhe konfigurimi i Ubuntu Server dhe disa prej aplikacioneve te perdorura.

Ubuntu Server është një nga sistemet operative më të përdorura në serverat e shumë kompanive të ndryshme. Ajo qe e ben Ubuntu-n distribucion shume te preferuar eshte…

Read More

The ugly truth about Adobe and Flash

The week we left behind was a shocking week for all the Flash community, both developers and designers. Adobe declared with a poorly prepared statement that they…

Read More