Shall we dance? (Swing Dance)

Arkitektura MVC e prezantuar për herë të parë nga Trygve Reenskaug, zhvillues i Smalltalk, ndan aksesimin e të dhënave dhe logjikën e veprimit (business logic) nga mënyra…

Read More

Object Oriented JAVA

Objektet në një gjuhë programi ashtu si edhe në botën reale kanë gjendje dhe sjellje. Gjendja e një objekti ruhet në variabla, ndërsa sjellja e tyre shprehet nëpermjet metodave. Një objekt mund të përbëhet…

Read More

Koncepte dhe Aplikime Baze ne JAVA

Më 23 Maj 1995, John Gage, drejtori i zyrës shkencore të Sun Microsystems bashkë me Marc Andreesen, bashkëkrijues dhe zëvendës president ekzekutiv i Netscape i deklaruan audiencës…

Read More

Client Side Credit Card Check

Hello developers! There are may times that we have to deal with online credit card payments. Well there is a simple solution for dummy front end users…

Read More

VPN (Virtual Private Network)

Bota ka ndryshuar shumë në dekadat e fundit. Në vend që të perballen me shqetësimet lokale shumë biznese, tashmë duhet të mendojnë edhe për tregjet globale. Shumë…

Read More

RADE – Platforme e pasur per zhvillimin e shpejte te aplikacioneve web

RADE Zhvillimet e shpejta ne rritjen e parametrave te teknologjise hardware dhe ne internet duke filluar nga njesite desktop deri tek pajisjet mobile kane sjelle nje kerkese…

Read More

Kursoret ne MySql

Problemi : Perpunimi i te dhenave te vijne nga shume tabela te ndryshme. Ne rastin kur duam qe keto te dhena ti perpunojme rresht per rresht, ose…

Read More

Mobile Development – Cfare duhet te dini.

Ne vargun e epokave te ndryshme qe ka njohur zhvillimi i njerezimit, kjo qe po jetojme eshte pa dyshim Epoka e Komunikimit. Sot, bota eshte me e…

Read More

Stored Procedure

Problemi : Marrja e disa zerave (fushave) nga baza e te dhenave. Ne shume raste per kete mjafton nje query te cilen e ekzekuton dhe ja tek ke rezultatin…

Read More

Social Bussines Oriented Rich Internet Applications

Social Business is a recent term and a new-quite-promising-trend improving the way companies function and generate value for all the components (stakeholders, employees, customers, partners, and suppliers)….

Read More