Component-based Software Engineering

Due to the need of developing complex software systems, with low cost and in a short period of time, code reusability has become one of the biggest…

Read More

Regular Expression (Regex)

  Have you ever wondered how to replace a pattern with another pattern in all files inside a directory? The answer is very simple, using Regular Expressions….

Read More

An overview on an Object Oriented JavaScript

To the reader of this, chances are you’ve probably have some degree of experience with JavaScript. I am supposing you have used some jQuery to enhance a…

Read More

SQL Injection

Aplikacionet Web dhe ato Desktop që kanë akses në bazën e të dhënave mund të dërgojnë dhe të marrin të dhëna prej saj. Këto aplikime bien shpesh pre…

Read More

SDN Orchestration

Software-Defined Networking (SDN) is an emerging paradigm that separates the network’s control logic from the underlying routers and switches, enabling centralization of network control, and presenting the…

Read More

Shall we dance? (Swing Dance)

Arkitektura MVC e prezantuar për herë të parë nga Trygve Reenskaug, zhvillues i Smalltalk, ndan aksesimin e të dhënave dhe logjikën e veprimit (business logic) nga mënyra…

Read More

Object Oriented JAVA

Objektet në një gjuhë programi ashtu si edhe në botën reale kanë gjendje dhe sjellje. Gjendja e një objekti ruhet në variabla, ndërsa sjellja e tyre shprehet nëpermjet metodave. Një objekt mund të përbëhet…

Read More

Koncepte dhe Aplikime Baze ne JAVA

Më 23 Maj 1995, John Gage, drejtori i zyrës shkencore të Sun Microsystems bashkë me Marc Andreesen, bashkëkrijues dhe zëvendës president ekzekutiv i Netscape i deklaruan audiencës…

Read More

Client Side Credit Card Check

Hello developers! There are may times that we have to deal with online credit card payments. Well there is a simple solution for dummy front end users…

Read More

VPN (Virtual Private Network)

Bota ka ndryshuar shumë në dekadat e fundit. Në vend që të perballen me shqetësimet lokale shumë biznese, tashmë duhet të mendojnë edhe për tregjet globale. Shumë…

Read More